Duomenys apie svarbios datos orus

Norėdami užsisakyti paslaugą, atlikite šiuos veiksmus:

1.    Iš meniu pasirinkite Paslaugų užsakymas > Nauja paslauga.

Atsiveria išskleista populiariausių paslaugų informacija.

2.    Iš paslaugų sąrašo pasirinkite Duomenys apie svarbios datos orus.

Atsiveria el. paslaugos „Duomenys apie svarbios datos orus“ prašymo duomenų užpildymo žingsnis.

3.    Nurodykite informaciją.

Jei pasirinksite Duomenys su specialisto komentaru, sistema parodys dar daugiau informacijos pildymo laukų.

4.    Norėdami įkelti kitą foną pažymėkite [Kitas fonas].

Atsiranda fono pridėjimo laukai:

5.    Norėdami pridėti savo fono paveiksliuką, spauskite [Pasirinkti...] ir pasirinkite foną kompiuteryje bei vadovaukite naršyklės instrukcijomis.

6.    Nurodę visą reikiamą informaciją, spauskite [Toliau].

Atsiveria įvykio asmenų pateikimo langas.

7.    Spauskite [Pridėti].

Atsiveria su įvykiu susiejusio asmens informacijos surašymo langas.

8.    Nurodykite su įvykiu susijusio asmens informaciją.

9.    Spauskite [Saugoti].

10.  Nurodykite informaciją.

11.  Spauskite [Toliau].

Atsiveria papildomų parametrų langas.

12.  Nurodykite informaciją.

13.  Spauskite [Toliau].

Atsiveria Gavimo būdo ir pateikimo pasirinkimo langas.

14.  Pasirinkite reikiamus duomenis.

15.  Spauskite [Toliau].

Atsiveria prašymo informacijos peržiūros langas.

16.  Jei planuojate duomenų pildymą pabaigti vėliau, spauskite [Išsaugoti vėlesniam pildymui].

Sistema išsaugo dokumentą. Veiksmus galėsite pratęsti vėliau. Prašymo būsena lieka Ruošiamas.

17.  Jei dokumentą reikia pašalinti, spauskite [Pašalinti].

Sistema paprašo patvirtinti pasirinkimą ir patvirtinus, teikiamą prašymą pašalina.

18.  Kai visa informacija užpildyta, spauskite [Įtraukti į paslaugų krepšelį].

Prašymą galite rasti paslaugų krepšelyje. Kai nurodysite visus norimus prašymus, reikės atsidaryti paslaugų krepšelį ir atlikti mokėjimą.