Parašyti naują užklausimą

Norėdami parašyti užklausimą, atlikite šiuos veiksmus:

1.    Iš meniu pasirinkite Pranešimai > Užklausimai ir atsakymai.

Atsiveria užklausimų ir atsakymų langas sąrašas.

2.    Spauskite [Pateikti užklausimą].

Atsiveria naujo užklausimo informacijos surašymo langas.

3.    Pasirinkite {Kategoriją} ir surašykite reikiamą informaciją.

4.    Jei reikia, prikabinkite pasirinktą bylą:

4.1. Spauskite [Pasirinkti...].

Atsiveria standartinis naudojamos naršyklės bylos įkėlimo langas.

Pastaba:     Įkelti galima ne daugiau nei 5 bylas ir bylos dydis turi būti iki 4 MB.

4.2. Pasirinkite reikiamą bylą.

Sistema įrašo pasirinktos bylos pavadinimą.

4.3. Spauskite [Įkelti].

Sistema parsisiunčia bylą ir tai atvaizduoja ekrane:

5.    Nurodę visą reikiamą informaciją, spauskite [Siųsti].

Sistema išsaugo pateiktą užklausimą ir išsiunčia jį Tarnybos darbuotojui.Tarnybos darbuotojas galės atsakyti į užklausimą arba perduoti jį kitam Tarnybos darbuotojui, kuris pateiks reikiamą atsakymą.