Užsakyti naują paslaugą

Galite pasirinkti:

Peržiūrėti užsakyti galimų paslaugų sąrašą

Bendra paslaugų užsakymo prašymo pildymo informacija

Prašymo derinimas

Paslaugų rezultatų peržiūra

Kelių parų apibendrinti faktiniai orų duomenys

Detalūs faktiniai orų duomenys

Vėjo krypties ir greičio vidutiniai daugiamečiai dydžiai (vėjų rožės)

Hidrologinės prognozės

Duomenys apie svarbios datos orus

Saulės spinduliuotės rodikliai

Orų prognozės

Orų prognozės XML formatu

Jūrinės meteorologinės prognozės

Meteorologinio elemento 3 metų vieno mėnesio vidutinės reikšmės

Faktiniai meteorologiniai duomenys taršos sklaidos modeliams

Prieiga prie resursų

Temperatūros laipsniadieniai, temperatūrų laikymosi trukmė

Faktiniai orai Lietuvoje (žemėlapio formatu)

Daugiamečiai klimatologiniai vidurkiai ir ekstremumai

Meteorologinės pažymos, Hidrometeorologinės pažymos Lietuvos teritorijai, Hidrologinės pažymos

Duomenų teikimas studentams ir mokslo darbuotojams

Pranešimai (perspėjimai) apie pavojingus hidrometeorologinius reiškinius